Якщо формою участі в Форумі Ви вибрали перш за все доповідь на науково-практичній конференції, просимо представити матеріал своєї доповіді за адресою lagrif@mail.ru. Зробити це треба не пізніше 31 травня 2019 р., оскільки матеріали конференції будуть видані до початку Форуму. Доповідь повинна мати форму файлу на з сторінки тексту шрифтом New Roman Times, кегель 14, через інтервал за наступною формою: по центру великими літерами назва, далі прізвище та ініціали і (в дужках) місто, через пропуск – текст. Список літератури за бажанням, ілюстрації – як виняток. Назва сайту – Ваше прізвище з ініціалами кирилицею. Просимо не вживати спеціальних видів форматування!