Список учасників

Зареєструвалися:

(список оновлюється кожних два тижні)

1. Андрес Ганна Олександрівна, К.і.н., доц., Нац. акад. образотв. мист. та арх. Доц.
2. Анфімова Галина Вікторівна, К.г.н., Нац. наук.-прир. музей НАНУ, Н.с.
3. Артюх Вадим Степанович, К.і.н., Львів. музей іст. релігії, С.н.с.
4. Бабкова Надія В'ячеславівна, Харк. держ. акад. культури, викладач
5. Баталкіна Валентина Іллівна, Запор. музей-галерея прикл. керам., Керівн.
6. Баштова Людмила Станіславівна, Держ. політехн. музей при КПІ, М.н.с.
7. Белікова Людмила Леонідівна, Металург. держ. музей, Запор., Дир.
8. Березнюк Тетяна Олександрівна, Каф. музеєзн.КНУКіМ, Асист.
9. Білас Наталія Миколаївна, К.і.н., доц., Каф. музеєзн.КНУКіМ, В.о. зав. каф.
10. Білоусько Валентина Миколаївна, Нац. іст.-етногр. зап. "Переяслав", М.н.с.
11. Бова Ірина Сергіївна, Нац. іст.-етногр. зап. "Переяслав", С.н.с.
12. Богатир Микола Миколайович, Переяслав-Хм. міська адміністр., Методист
13. Божко Раїса Петрівна, Маріуп. краєзн. музей, Заст дир. музею.
14. Бойко Надія Андріївна, Нац. іст.-етногр. зап. "Переяслав", Зав. відділу.
15. Бойко Наталія Андріївна, Бережан. краєз. музей, В.о. дир.
16. Бойко Юлія Олександрівна, К.і.н., Борисп.акад.ліцей, Викладач.
17. Брязкало Тетяна Вікторівна, Ніжин. краєзн. музей, Гол збер. ф.
18. Булига Олександр Степанович, Рівнен.обл. краєзн.музей, Дир.
19. Вдовиченко Олександр Володимирович, Вінниц. нац. техн. ун-т, Асист.
20. Верещагін Вячеслав Леонідович, НІ Центр "Спец. муз. інф. технол.", Керівн.
21. Вировий Сергій Іванович, К.і.н., доц., НАДУ при Президентові України, Доц.
22. Водоп'ян Вікторія Вікторівна, Запор. обл. краєзн.музей, Зав. н.-о. та метод. від.
23. Ворон Богдан Васильович, Прив. підпр.
24. В'ялець Андрій Васильович Нац. іст.-архіт. музей "Київ. фортеця", Заст. ген. дир.
25. Гайда Лариса Анатоліївна, Пед. музей України, Пров. н.с.
26. Голяченко Олександр Сергійович, Філія "Іршан. гірн.-збаг. комбін., коресп.
27. Горе Олександр Васильович, Маріуп.краєзн. музей, Зав. від.
28. Горькова Анастасія Олексіївна, К.і.н., Центр пам'яткозн.НАНУ. і УТОПІК, Уч. секр.
29. Гриценко Володимир Петрович, К.г.-м.н, с.н.с., доц., ННПМ НАН України, Зав. від.
30. Гріффен Леонід Олександрович, Д.т.н., проф., засл. діяч н. і т., Центр пам’яткозн., Пров. н.с.
31. Дацюк Вадим Броніславович, Високопічська ЗОШ №1, Жит. обл., Учит.–метод., кер. гуртка
32. Дацюк Віктор Вадимович, ВІК "Скеля", Коростень, Гром. активіст
33. Демченко Олександр Петрович, Д.б.н., с.н.с., Ін-т біохімії НАНУ, Гол. н. с.
34. Дерковська Катерина Ігорівна, Д.г н., проф., Нац. наук.-прир. музей. Києво-Мог. акад.
35. Дзержинская Любовь Александровна, Муз. ист. НКМЗ, Дир.
36. Дзержинский Виталий Александрович, НКМЗ, Краматроськ, Гл. инж. пр-ва.
37. Діденко Яніна Леонідівна, Нац. іст.-культ. запов. "Чигирин", Уч. секр.
38. Діденко Тетяна Олександрівна, наук. співр. Ніжинського краєзн. музею
39 Дуда Ігор Микитович, Засл. прац. культ., Терноп. обл. худ.музей, Дир.
40. Желєзко Роман Анатолійович, Ніжин. краєзн. музей, Зав. від.
41. Жукова Олена Вікторівна, К.і.н., Наук.-метод. центр . Харк. гуман. ун-ту "НУА", Дир.
42. Жовтюк Олена Миколаївна, Новоград-Вол. краєзн. муз., Дир.
43. Загорулько Тетяна Володимирівна, Київ. наук.-метод. центр,   Т.в.о. ген. дир.
44. Заїка Наталія, Нац. іст.-етногр. запов. "Переяслав", С.н.с.
45. Зборовський Анатолій Іванович, Ірпінський історико-краєзн. музей, Дир.
46. Зозуля Сергій Юрійович, Центр пам'яткоз НАНУ і УТОПІК, С.н.с.
47. Зубер Світлана Миколаївна, Нац. іст.-етногр. запов. "Переяслав", С.н.с.
48. Івченко Аліна Віталіївна, ГОНМ "Мист. Полісся", Член. правл.
49. Івченко Ганна Михайлівна, ГОНМ "Мистецьке Полісся", Гол., Галерея "Мистецьке Полісся", Дир.
50. Іванчук Ольга Анатоліївна, Ржищ. акхеолого-краєзн. музей, ст.наук.співр.
51. Капустнікова Наталя Олександрівна, Маріуп. краєзн. музей, Дир.
52. Карамш Сергій Юрійович, Держ. архів Києва, Архівіст 1 кат.
53. Карпов Віктор Васильович, Д.і.н., Нац. акад. кер. кадрів культ. і мист., Зав. каф.
54. Карчина Лариса Яківна, Київська Мала акад. наук учнів. молоді, Зав. від.
55. Кепін Дмитро Володимирович, К.і.н., Нац.наук.-природ. музей НАН.  М.н.с.
56. Кирилов Михайло Анатолійович, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ст. викладач
57. Климчук Андрій Миколайович, Інтернет-портал "Вірт. історичні міста", Гол. ред.
58. Ключко Юлія Миколаївна, К.п.н., доц., Київ.нац. ун-т культ. і мист., Доц.
59. Кобзар Валентин Володимирович, КП «ВІЦ», Пров. фахівець.
60. Коваленко Аліна Михайлівна, Ніжин.краєзн. музей, Н.с.
61.Кожушко Богдан Васильович, Укр.т-во охор. пам. іст. та культ., Заст. гол.
62. Константинов Володимир Олександрович, К.т.н., с.н.с.,  Центр памяткозн. НАНУ і УТОПІК, с.н.с.
63. Корнієнко Руслан Олександрович, ТОВ "Ю-ГРАНД", Дир.
64. Коробченко Марина Анатоліївна, ННПМ НАН України, Редакт.
65. Костюк Наталія Василівна, Нац.істор.-етногр. зап. "Переяслав", М.н.с.
66. Кукса Надія Василівна, Нац. іст.-культ. зап. "Чигирин", Зав. від.
67. Куцаєва Тамара Олександрівна, К.і.н., Нац. музей іст. України, С.н.с.
68. Кушнір Ельвіра Іванівна, Ржищ. археолого-краєзн. музей
69. Лазорак Богдан Орестович, К.і.н., доц. Дреж.іст.-культ. зап."Нагуєвичі", Дир.
70. Левинська Ірина Борисівна, Боярський краєзн. музей, Наук. співр.
71. Литвиненко Ярослав Володимирович, Нац. Києво-Печ. іст.-культ. зап., С.н.с.
72. Лупаренко Григорій Володимирович, к.і.н., с.н.с., Держ. політехн.музей при КПІ
73. Макушина Ганна Ігорівна, К.і.н., Одес. держ. акад. буд. та арх., Зав. музею.
74. Маник Тетяна Михайлівна, Музей мист. Прикарп., Уч. секр.
75. Маньковська Руслана Вікторівна, Д.і.н., доц. Інститут історії України НАН України, Пров.н.с.
76. Моісєєв Дмитро Анатолійович, ТНУ ім. В.І. Вернадського, Асп.
77. Машталір Вадим Віталійович К.і.н., доц., засл. винах., Ген. штаб Збр. Сил Укр., Заст. нач. упр.
78. Миронов Євген Ростиславович,  Відділ. іст. спадщ. АТ "Укрзалізниця", Гол. фахівець
79. Міненко Людмила Миколаївна, Нац. акад. кер. кадрів культ. і мист., Асп.
80. Мірошниченко-Гусак Людмила Андріївна, Волинський краєзнавчий музей, С.н.с.
81. Муравська Світлана Василівна, К.і.н., Львів.ін-т екон. і тур., Ст. виклад.
82. Назаренко Володимир Іванович, К.б.н., с.н.с., Ін-т біохімії ім. Палладіна, Пров. н.с.
83. Назаренко Тамара Маркіянівна, Переяс.-Хмельн. ліцей-інтернат "Патріот", Бібліот.
84. Науменко Євген Вікторович, Нац.Наук.-Природ. Музей НАН України, Н.с.
85. Ненюкова Олена Анатоліївна, Липовецька ЗОШ № 2 Вінницької області, Вчит., зав.муз
86. Нестройна Леся Петрівна, Кіровоград.обл.худ.музей, Н.с.
87. Ніконов Віталій Петрович, С.н.с., Пенсіонер
88. Новікова Ганна Юріївна, Наук. бібл. Харк.нац. ун-у ім. Бекетова,  Н.с.Центру . ХГУ "НУА"
89. Новікова-Вигран Оксана Сергіївна, Нац іст.-арх. музей "Київ. форт.", Ген. дир.
90. Озоженко Тетяна Іванівна, Держ. політехн. музей при КПІ, С.н.с.
91. Павлова Олександра Ігорівна,  Нац. іст.-арх. музей "Київ. форт.", С.н.с.
92. Парацій Володимир Михайлович, Нац. іст.-арх. музей "Київ. форт.", Зав. від.
93. Петліна Дар'я Дмитрівна, Центр пам’яткозн. НАНУ і УТОПІК, Пошукач.
94. Пилипенко Іван Якович, Проф., Засл. діяч мист., Нац. акад. обр.. мист. і арх., Проф., кер..майст.
95. Пилявська Лариса Василівна, Ірпінська міська рада, Інженер
96. Писаревська Наталія Володимирівна, Держ.політехн. музей при КПІ, Дир.
97. Пістоленко Ірина Олександрівна, К.і.н., с.н.с., Полт. музей ав. і косм., Зав. сектору
98. Пословська Аліна Віталіївна, К.і.н., Східноєвр. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ст. лаб.
99. Пожалова Тетяна Миколаївна, Білоцерк. краєзн. музей, Зав. від.
100. Пожоджук Альона Сергіївна, НАОМА, Студ.
101. Принь Марина Олегівна, К.і.н., Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору", В.о. гол. збер.ф.
102. Принь Олександр Віталійович, К.і.н., ст. досл., Нац. бібл. ім. .Вернадського, С.н.с.
103. Пустовалов Сергій Жанович, Д.і.н., Київ. Нац.ун-т культ. і мист., Зав. каф.
104. Решетник Марія Миколаївна, К.г.н., ННПМ НАНУ, С.н.с.
105. Рижева Надiя Олександрiвна, Д.і.н., проф., Микол.нац. ун-т, Зав. каф.
106. Руденко Ксенія Вадимівна, К.г.н., Нац. наук.-природ. музей НАНУ, С.н.с.
107. Руденко Лілія Михайлівна, Ніжин. краєзн. музей, зав. від.
108. Семашко Ярослав Йосипович, Білоцерк. краєзн. музей, Зав. від.
109. Семида Тетяна Миколаївна, Білоцерк. краєзн. музей, Зав. від.
110. Середін Андрій Павлович, Держ. Політехн. Музей при НТУУ "КПІ", Технік 1 кат.
111. Серов Олег Валентинович, Обл. упр.охор. пам'яток, Голова
112. Скавронський Павло Степанович, Музей історії міста Бердичева, Дир.
113. Соколенко Олександр Герольдович, Музей іст. та культ. "Уваровський дім", Дир..
114.Соколенко Світлана Вікторівна, Музей іст. та культ. "Уваровський дім", Збер. фондів.
115. Соловей Олесь Васильович, Доц., засл. діяч мист., Нац. акад. образотв. мист. і арх., Зав. каф.
116. Співак Ольга Болеславівна, Київ. наук.-метод. центр. Гол. фахівець.
117. Степанок Олена Валентинівна, Кіровогр.обл. худ. музей, Зав. від.
118. Сугацька Наталія Василівна, К.і.н., доц., Микол. ін-т права Нац- ун-у "Одес. юр. акад.", Доц..
119. Татаринов Сергій Йосипович, К.і.н., доц. Дон. обл. орг. Укр. тов. охор. пам. іст. та культ., Голова.
120. Татарчук Віталій Вячеславович, Держ.політехн. музей при КПІ, Зав. від.
121. Терпіловська Галина Володимирівна, Боярський краєзн. музей, Дир.
122. Терський Святослав Володимирович, Д.і.н., проф. Львів. іст. музей, Пров. н.с.
123. Тетеря Дмитро Адольфович, Нац. іст.-етногр. зап. "Переяслав", Зав. від.
124. Тетеря Світлана Анатоліївна, Нац. іст.-етногр. зап. "Переяслав", Зав. сектора «Музей коб.»
125. Тимець Ігор Васильович, Іст.- краєзн. музей. Дир., гол. правл. ГС "Західноукр. спілка музеїв"
126. Титова Олена Миколаївна, Засл. прац. культ., к.і.н., доц. Центр пам'яткознавства НАНУ і УТОПІК
127. Ткаченко Віктор Микрлайович, К.і.н., с.н.с. Нац. іст.-етногр. запов. "Переяслав". Пров. н.с.
128. Ткачук Анна Василівна, Білоцерк.краєзнав. музей, Зав. від.
129. Трофімук-Кирилова Тетяна Михайлівна, К.і.н., доц., Східноєвр.нац.ун-т ім. Лесі Українки, Доц.
130. Федорин Михайло Олександрович, ДІАЗ Стародавній Київ, Дир.
131. Федорова Лариса Данилівна, Д.і.н., с.н.с. Центр пам'яткознавства НАНУ і УТОПІК, М.н.с.
132. Фігурний Юрій Степанович, К.і.н., Наук.-досл. ін-т українозн., Зав. від.
133. Хомич Петро Микитович, Засл. прац. культ., Маневицький краєзн. музей, Дир.
134. Хорєвін Володимир Іванович, К.м.н., Ін-т досл. наук.-техн. пот. та іст. науки ім. Доброва, С.н.с.
135. Червоненко Оксана Володимирівна, К.б.н., Нац. наук.-природн. музей НАН України, Заст.дир.
136. Чибирак Світлана Вікторівна, К.і.н., Східноєвр. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ст. виклад.
137. Чорна Мілена Михайлівна, Укр. культ. фонд, Пров. фахівець
138. Чухрай Любов Олександрівна, К.культурол., доц., Київ. нац. ун-т культ. і мист., Доц.
139. Шатунов Віктор Антонович, Центр мист. та дух. культ. "Образ", Голова правління
140. Шкіра Людмила Миколаївна, Нац іст.-етногр. зап. "Переяслав", С.н.с.
141. Шкіра Микола Володимирович, Нац іст.-етногр. зап. "Переяслав",  Зав. філіалу
142. Щербань Анатолій Леонідович, Д-р.культурол., к.і.н.  Харк. держ. акад. культ.  Зав. каф.
143. Школьна Ольга Володимирівна, Д-р мистецтвозн., проф., Зав. каф. КУ ім. Б. Грінченка
144. Юрійчук Марія, ЗОШ с. Новосілка Терноп. обл.  Заст. дир.
145. Юхимчук Мар'яна Сергіївна, НІМЗ "Поле Берест. битви", М.н.с.
146. Ющенко Олена Іванівна,  Нац. іст.-арх. музей "Київ. форт."  Перш. заст. ген. дир.
147. Яшний Денис Володимирович, К.і.н., Нац. Києво-Печ. іст.-культ. зап., Пров. н.с.